Η Πατρίδα - Νέα έκδοσηἩ παροῦσα συσσωμάτωση ποικίλων κειμένων τῆς Νεοελληνικῆς μας Λογοτεχνίας εἶναι θεματική. Τα κείμενα ἀναφέρονται στήν ἔννοια τῆς ἑλληνικῆς Πατρίδας, εὐρύτερης ἤ ἰδιαίτερης, ἤ θίγουν τίς ἔννοιες τοῦ πατριωτισμοῦ καί τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς τῶν Ἑλλήνων γιά χάρη της.

«Πειραιάς: Το λιμάνι των τριήρων»: νέα παράταση της έκθεσης Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος


Η έκθεση «Πειραιάς: Το λιμάνι των τριήρων» που διοργάνωσε το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Zea Harbour Project παρατείνεται έως τις 27 Φεβρουαρίου 2016 λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού.

Αρχαιομάθεια στο Δημοτικό Αμαρουσίου της "Ελληνικής Παιδείας"

"Η Φανή μαθαίνει αρχαία Ελληνικά", ένα καινοτόμο πρόγραμμα αρχαιομάθειας για το δημοτικό σχολείο.

Στο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου της "Ελληνικής Παιδείας" στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης εφαρμόζεται πρόγραμμα εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών σε συνεργασία με το τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Αθηνών


Εκδήλωση για τα βιβλία της Φανής στο "Ίδρυμα Νεότητος" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Ρουφ


Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο ΄Ιδρυμα Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο Ρουφ, και προσωπικά στον σεβαστό Διευθυντή του, πατέρα Βασίλειο Χριστοδούλου, για την ευκαιρία της παρουσίασης των 3  τευχών της "Φανής", που μας έδωσαν την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015, στα πλαίσια της Έκθεσης Χριστιανικού Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου που διοργανώθηκε εκεί.

Τα παιδιά που ήρθαν, παρακολούθησαν ένα χαρούμενο διαδραστικό πρόγραμμα, μέσα από το οποίο αισθητοποίησαν τον πλούτο της αδιάσπαστης ελληνικής μας γλώσσας, αλλά και την ομορφιά και την δυναμικότητά της.